Samstag, 28. November 2009

Europeana vs. Google Books

Podle časopisu Zeit chce Evropská unie zvýšit počet digitalizovaných děl v online knihovně Europeana ze 4.6 milionů na 10 milionů. Cílem je prý zejména boj s projektem Google Books.

V současné době je kvalita obou knihoven velmi rozdílná. Následující jednoduchý test to velmi názorně dokazuje.
Klíčové slovoEuropeanaGoogle Books
Slejška0 záznamů641 záznamů, z toho 2 plnotextové
MySQL1 záznam v maďarštině odkazující na nefunkční stránku na webu Maďarské národní knihovny2.784 záznamů, z toho 174 plnotextových
Europe114.909 záznamů, z toho 11.113 textů, 100.670 obrázků, 2.593 obrázků, 537 zvuků801.600 záznamů, z toho 59.400 plnotextových

Europeana vlastně ani není knihovna, ale pouze vyhledávač v různých evropských online knihovnách. Což znamená, že pokud naleznete nějaký záznam, tak to ještě neznamená, že se dostanete i k samotnému dílu. Převládají v ní díla ve francouštině. V jiných jazycích toho v Europeaně moc nenaleznete. Celkově působí dojmem spíše akademického projektu než vážně míněné konkurence vůči Google Books.

Osobně se nedomnívám, že zdvojnásobení počtu záznamů v Europeaně může nějak zvýšit její konkurenceschopnost vůči Google Books. To by musela změnit svoji filozofii, čehož dle mého názoru není schopna.

Je sice prima, že se Evropská unie snaží Europeanu vylepšovat, ale čtenářům by myslím udělala větší radost, pokud by přestala házet Google klacky pod nohy, když sama není schopna vytvořit použitelnou alternativu.

Zejména Německo a Francie svým odporem vůči Google Books způsobily, že počet knih v němčině a francoužštině bude v této knihovně v porovnání s již dnes dominující angličtinou stagnovat. Výsledkem evropského přístupu k elektronickým knihovnám tedy bude pouze potvrzení angličtiny coby hlavního světového jazyka.

1 Kommentar:

  1. Vedle pojmu "konečné dílo" nebo "konečný text" je správnější používat odborný termín "prvotní text". To je tedy celý text knihy, studie nebo článku, na rozdíl od různých výtahů, rešerší, citací aj.

    AntwortenLöschen