Dienstag, 11. Oktober 2005

Proč tak málo webů používá Webarchiv

Nedávno jsem pro web Biom.cz žádal o přidělení ISSN. To jsem po krátké době a bez jakýchkoliv problémů získal. Nedlouho poté se mi ozvala paní z Národní knihovny a optala se mě, zda bych nechtěl Biom.cz začlenit do Webarchivu.

Jelikož účelem Biom.cz je šířit informace, tak jsem se zařazením do archivu souhlasil. Dostal jsem smlouvu, kterou jsem musel vyplnit, podepsat a poslat do Národní knihovny. Podepisování smluv nemám zrovna v lásce, ale budiž. Pár dní nato jsem dostal z Národní knihovny e-mail s textem, který bych měl začlenit do hlavičky Biom.cz. Na tom by nebylo až tak nic zvláštního, pokud by však toho textu nebylo 34 řádek.

Požádal jsem tudíž o zestručnění textu. Zestručněná verze měla 28 řádek. Podíval jsem se tedy, jak to řeší jiné weby, které se Webarchivu upsaly a zjistil jsem, že velká část to neřeší nijak, jelikož ten kód v hlavičce nemají. Ti ostatní ten kód mají v hlavičce celý.

Domnívám se, že obdobné věci je vhodnějš řešit pomocí tagu obsahujícím odkaz na soubor s informacemi pro danou službu. V tomto případě by stačilo do hlavičky umístit zhruba takovýto tag:

<link rel="DC" type="text" href="http://biom.cz/dc.txt">

V souboru dc.txt by pak byly uvedeny všechny informace, které daná služba potřebuje. Výhody by byly následovné:

  • soubor dc.txt by mohl obsahovat libovolné množství informací, aniž by to jakkoliv ovlivňovalo dobu načítání stránek,
  • snadnější aktualizace metadatového záznamu,
  • soubory s metadatovými záznamy by mohly byt uloženy na centrálním serveru, což by umožňovalo centrální správu a aktualizaci metadatových údajů.

Domnívám se, že Webarchiv je tak málo využíván, jelikož:

  • aby člověk pochopil, k čemu slouží, tak musí nejprve ztratit celkem dost času studiem dokumentů na Webarchiv.cz,
  • je nutné vyplňovat, podepisovat a odesílat smlouvu poštou, což lidi věnující se elektronické komunikaci obvykle nedělají s nadšením,
  • do hlavičky webu je nutné umístit kód, který svou délkou nejenom prodlouží načítání stránek, ale také znepřehlední HTML kód.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen