Dienstag, 20. September 2005

Proč nejsou publikovány nové předpisy na Portálu veřejné správy

Vedle komerčních sbírek zákonů vychází nové předpisy na webu Ministerstva vnitra a na Portálu veřejné správy (PVS). Bohužel na PVS předpisy vycházet přestaly, takže zatímco na webu Ministerstva vnitra je již publikována vyhláška 368/2005 Sb., tak na Portálu veřejné správy je již několik týdnů coby poslední publikovaný předpis vyhláška č. 306/2005 Sb. ze dne 20. července 2005, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce. Mohlo by se zdát, že tato vyhláška zrušila nejenom vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce, ale rovněž přidávání nových předpisů na PVS. V textu vyhlášky se mi však nic tomu nasvědčujícímu nepodařilo nalézt.

Někteří možná namítnete, že přece musí stačit, když jsou předpisy publikovány na webu Ministerstva vnitra. Jenomže tam jsou publikovány pouze v PDF formě a s dosti nedokonalým vyhledáváním, které navíc není provozováno Ministerstvem vnitra, ale jakousi dobrou duší, která se nad Ministerstvem vnitra slitovala a vyhledávání pro něj vytvořila, viz poznámka u prohledávání předpisů na webu Ministerstva vnitra:

"S jedním z mnoha uživatelů našich stránek panem V. Petrem jsme se dohodli, že nad rámec svých povinností zařadíme na tuto stránku vyhledávácí službu, kterou připravil..."

Prohledávání předpisů na PVS je sice rovněž daleko dokonalosti, ale předpisy jsou zde (resp. byly) publikovány ve formě prostého textu, což umožňuje mnohem snadnější práci s nimi, takže např. já mohu bez problémů publikovat předpisy, které souvisí s náplní práce CZ Biomu, což mi velmi pomáhá (resp. pomáhalo) v mých aktivitách.

Samozřejmě, že rovněž řešení zvolenému pro publikování předpisů na PVS by bylo možné ledacos vytknout. Např. to, že nebyl zvolen raději formát XML či alespoň prosté HTML, čehož důsledkem je vcelku častá poznámka pod čarou:

"*) Pozn. ASPI: Text přílohy nebyl z technických důvodů do ASPI zařazen. Je k dispozici ve formátu pdf na adrese http://ftp.aspi.cz/aspi v souboru xyz.pdf"

Dalším problémem je velmi opožděné přidávání některých příloh k předpisům, takže i u téměř rok starých předpisů (např. vyhláška 524/2004 Sb.) je možné nalézt poznámku:

"*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena dodatečně. K dispozici je v souboru xyz.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz/aspi"


Doplnění ze dne 29. září 2005:

Po zhruba týdenním čekání jsem dostal od z MIČR tuto odpověď: "závada byla způsobena přechodem na nové, uživatelsky přívětivější formátování dat a bude odstraněna 27.9.2005. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé problémy."

Nyní již jsou nové předpisy opravdu publikovány. Vše se mi zdá, že zůstalo stejné, až na to, že mi v žádném prohlížeči nejdou stáhnout předpisy v textovém formátu.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen