Mittwoch, 12. Oktober 2005

Online sledování volebních preferencí

Před několika dny vznikl web www.volebnipreference.cz, který chce sledovat vývoj volebních preferencí český politických stran. Je však otázka, zda takovéto sledování může být objektivní.

Motivace autorů webu je následující: "Vznikem těchto stránek chceme reagovat na monopolní postavení dvou až tří agentur, které se zabývají průzkumem volebních preferencí v ČR a především na podivné praktiky některých z nich, kdy v létě 2005 odmítly zveřejnit zjištěná data s pouhým odkazem, že jsou nerelevantní."

Domnívám se, že vypovídací schopnost nové aplikace je velmi nízká a zatím nemůže konkurovat zavedeným "monopolním" agenturám. Hlavní problémy zvoleného způsobu sledování volebních preferencí jsou následující:

  1. Je velmi selektivní. Sleduje preference pouze u lidí, kteří mají přístup na web a kteří se zajímají o politiku (jinak by na takovýto web nepřišli). Navíc zde mohou hlasovat i lidé, kteří nepůjdou k volbám, jelikož nežijí v České republice.
  2. Aplikace je dle mého soudu celkem dobře zabezpečena proti vícenásobnému hlasování. Zkoušel jsem hlasovat z různých prohlížečů a pak i z jiného počítače připojeného přes stejný modem, ale stále se mi ukazoval stejný počet hlasování. To znamená, že pokud by např. v internetové kavárně nebo v počítačové učebně chtělo hlasovat více lidí, tak uspěje pouze ten první. Já se připojuji přes GPRS/Edge a mám trochu obavu, že započten nebyl ani můj první hlas, jelikož u mého operátora používá velký počet lidí stejnou IP adresu.
    Na druhou stranu, pokud by zabezpečení bylo méně restriktivní, tak by mohlo docházet k opakovanému hlasování. To znamená, že dobré zabezpečení neumožní části návštěvníků stránek se účastnit hlasování, špatné zabezpečení by oproti tomu mohlo být zneužitelné.
  3. Z výsledků není možné vyčíst nic o věku, pohlaví, bydlišti a dalších údajích respondentů. Není např. možné vyloučit, že se hlasování účastní i lidé, kteří ještě pár let k volbám nepůjdou nebo nejsou občany České republiky. Také je možné předpokládat, že hlasování se účastní zejména obyvatelé velkých měst, spíše mladšího věku, mužského pohlaví, pravicového a liberálního zaměření.
    Dále chybí otázky, zda respondent půjde k volbám, bude volit jinou stranu než je v seznamu
  4. Web Volebnipreference.cz je téměř anonymní. Pod úvodním článkem jsou podepsáni Pavel Břichnáč, Petr Pošta – studenti Přírodovědecké fakulty UK. Držitel domény je Pavel Břichnáč, o němž (nebo jeho jmenovci či jmenovcích) je možné na Internetu nalézt stručnou osobní stránku, pár zmínek na stránkách týkajících se astronomie a dva podpisy na peticích Evropských demokratů:

Některé problémy nové aplikace by šly relativně snadno vyřešit. Např. uvedení jmen s podrobnějšími údaji a organizací, které za touto aplikací stojí, by jistě zvýšilo její důvěryhodnost. Pokud za aplikací stojí pouze dva studenti, tak by myslím stálo za zvážení spojení se s nějakou respektovanou organizací, která by svým jménem zaručovala, že data nebudou nijak manipulována. Rozšíření o sledování statistických údajů o respondentech by umožnilo si udělat obrázek o respondentech a určit jakou chybou je sledování nejspíše zatíženo.

Odstranění selektivnosti je mnohem těžší oříšek, který by bylo možné vyřešit doplněním o další metody sledování, např.:

  • Prostřednictvím SMS – mobilní telefon má dnes mnohem více lidí než počítač a zamezení vícenásobného hlasování by bylo lépe realizovatelné, aniž by došlo k omezení hlasování pouze pro ty, kteří "přijdou dříve".
  • Prostřednictvím klasického dotazníkového průzkumu, který by však neprobíhal pouze ve velkých městech (což je častý problém průzkumů volebních preferencí), ale i v menších obcích. Osobně jsem zatím přesvědčen, že standardní dotazníkový průzkum je stále i přes všechny své nedokonalosti metodou s největší vypovídací hodnotou.

Závěr

Web www.volebnipreference.cz sice zatím nemůže konkurovat klasickému sledování voličských preferencí, stranických preferencí, stranických sympatií a volebních prognóz, zato však může nahradit dnes již neexistující web www.evolby.cz. Aby se stal respektovaným zdrojem informací, tak bude muset na sobě ještě hodně, k čemuž mu přeji dostatek energie, návštěvníků a respondentů.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen