Montag, 25. Oktober 2004

Cíl - tahoun pokroku

Pamatuji si, jak jsem se před dvěma lety vracel z Agrokomplexu Nitra, kde jsem pomáhal kolegům ze Spoločnosti priateľov Zeme s expozicí o kompostování. Byl to velmi těžký týden, jelikož jsme na dost rozsáhlou expozici byli jen tři a díky naprosto skvělému umístění jsme se od rána do večera marně pokoušeli uspokojit proud zájmeců o kompostování.

Když jsem přejel hranice, tak jsem byl již opravdu dost unavený. Asi tak dvacet kilometrů za hranicemi mi volala Lenka Mašková z Arniky, že potřebují, abych udělal web k toxickému znečištění způsobeném povodněmi. Byla to téměř neřešitelná situace, jelikož jsem jel na kole, takže do Prahy jsem to měl ještě tak na dva dny, ale web byl potřeba velmi rychle. Napadlo mě, že bych mohl zkusit najít nějaký volný počítač v Brně. Opravdu se mi podařilo se domluvit s brněnskou pobočkou Hnutí DUHA, že mě tam nechají do víkendu bušit do počítače.

Únava ze mě spadla a do Brna jsem jel, jako bych do té doby odpočíval. Dělat web nebylo zcela jednoduché, jelikož Econnect, který hostuje stránky Arniky, měl následkem povodní nějaké problémy se servery, některé e-maily nefungovaly, všechny potřebné data a pomůcky jsem měl na počítači v Praze,... Během třech dnů však byl web hotov (asi tak pět minut před uzavřením kanceláře) a já jsem mohl pokračovat ve své cestě. I přes to, že šlo o celkem velkou zátěž, tak jsem se vůbec necítil unavený. Spíše naopak. Jako by ve mně cíl, který bylo třeba dosáhnout, vybuzoval stále nové zdroje energie. Domnívám se, že něco podobného funguje nejenom na individuální rovině, ale i v rámci skupiny, komunity, obce, státu či celého lidstva.

V současné době jsou v důsledku stále silněji pociťovaných problémů životního prostředí vytvářeny nové cíle, které se postupně stávají hlavními tahouny nejenom technického pokroku současné společnosti. Například v mém oboru je to "Zero Waste", tedy nulový odpad. Jde o cíl dosáhnout takové míry předcházení vzniku, znovuvyužívání a recyklace odpadu, aby na skládky nemuselo být uloženo vůbec nic. Takovýto cíl se celkem liší od cílů, které si společnost dávala doposud. Jeho účelem není někoho či něco překonat nebo porazit, jako se tomu děje ve sportu či válce. Zároveň jde o cíl celospolečenský k jehož dosažení je nezbytné, aby se na něm podíleli v konečném důsledku úplně všichni obyvatelé obce, kraje, země či regionu, který si tento cíl vytýčí. Lidé tedy nejsou pouze diváky letu na měsíc, ale přímými a každodenními aktéry. Důležité je, že jde o cíl dlouhodobý. Nulový odpad je vnímán jako limita, ke které je třeba se stále přibližovat, ale zcela jí dosáhnout není možné.

Velmi zajímavé je, že tento cíl není osamělý, ale prolíná se s obdobnými cíly v energetice, ochraně přírody a krajiny, chemii, zdravotnictví, rozvoji demokracie,... Je celkem možné, že historici by byli schopní z každého období rozvoje lidské společnosti vyextrahovat obdobný komplex cílů, který v té době poháněl společnost. Myslím, že by mohlo být zajímavé najít příčíny, ze kterých se tyto motory lidstva rodily a rodí.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen