Freitag, 17. Oktober 2003

Válečný film

Díval jsem se na válečný film. Lidé v něm umírali po stovkách, ale hlavní postavy si hrály na hrdiny a předstíraly svobodnou vůli. Avšak, je možné považovat člověka, který se nechá odvést na jatka za hrdinu? A je možné, aby se člověk mající svobodnou vůli, stal součástí vojenského soukolí?

Bylo děsivé pozorovat, jak lidé opojení možnostmi moderní vojenské techniky vraždí jiné lidi v tak rychlém sledu a z takové dálky, že ani nemohli zahlédnout obrysy jejich tváří. Jak by si mohli uvědomit, že za každou padlou figurkou je autentický příběh, který tak snadno ukončili?

Chtěl bych, aby lidé s prstem na spoušti před každým výstřelem zahlédli příběhy lidí, na které míří.


Poznámka:
Vím, šlo jen o film. Jenomže filmy zobrazují lidské myšlení. A lidské myšlení je u počátku všeho lidského konání.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen