Montag, 11. August 2003

Člověk, který odešel a možná ani nebyl

Přišli za ním a řekli mu: 'Je válka a ty sedíš doma. Pojď s námi bojovat proti našim nepřátelům, kteří ničí naše domy, zabíjí naše děti, rozsévají utrpení.'
Odpověděl: 'Válka, která zuří ve mně, je mnohem krutější. Boří a zabíjí, ničí a bolí mnohem více než ta kolem nás.'

Přišli za ním a řekli mu: 'Válka skončila a ty sedíš doma. Pojď s námi slavit, pojď se s námi radovat.'
Odpověděl: 'Mír, který je v mém srdci, je mnohem krásnější než ten, který je okolo. Kam bych mohl jít? Co bych mohl slavit?'

Přišli za ním a řekli mu: 'Svět okolo je plný změn a událostí, ale ty stále jen sedíš doma.'
Odpověděl: 'Svět je pestrý, ale ten kdo porozumí sobě, porozumí i lidem a kdo porozumí lidem, porozumí i světu a porozumění světu zbavuje strachu a společně se strachem mizí i nenávist a lidé bez nenávisti nekonají zlé skutky a nekonání zlých skutků vede k proměně a '. Rozhlédl se kolem sebe, ale v místnosti již nikdo nebyl.

Pak už nepřišel nikdo. Lidé zapomněli, že existuje. Když prošel městečkem, nikdo si jej nevšiml. Když nakoupil, obchodník si ani neuvědomil, že něco prodal.

Odešel a žádný z obyvatel městečka to nezaznamenal. Lidé si říkali: 'Jako by tu něco chybělo.' Nikdo však nevěděl co.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen