Mittwoch, 21. Mai 2003

Muž a kámen

Přišel muž pod horu. Uchopil kámen a chtěl jej zvednout.

Stařec zvolal: "Co? Ty, že chceš zvednout kámen?"

"Ano. Zvednout a vynést na horu.""

"Byli tu mnohem silnější než ty a nezvedli jej. Byly tu celé osady, kmeny, národy a nehnuly s ním. A ty jej chceš sám odnést na kopec?"

"I ten nejsilnější člověk je ničím proti skupině. A skupina je ničím proti komunitě. A komunita je ničím proti společnosti. A společnost je ničím proti lidskosti. A lidskost je ničím proti přírodě. A příroda je ničím proti vesmíru. A vesmír je ničím proti Bohu. I ten nejsilnější člověk je tedy pouhé sedmkrát odmocněné nic. Ale říkám vám, že člověk který jedná v souladu s komunitou je silnější než skupina. A kdo pracuje pro společnost je mocnější než komunita. A kdo je v souladu s lidskostí je větší než společnost. A kdo koná dle přírody je moudřejší než lidskost. A kdo žije pro vesmír je věčnější než příroda. A kdo věří v Boha je "

Muž zvedl kámen a vynesl jej na horu.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen