Donnerstag, 28. September 2000

Poznámky k životu

Vždy mě bavilo poučovat. Máme to v rodině. Všichni členové naší rodiny mužského pohlaví jsou experti v poučování. Nemusíte to ale brát až tak vážně...


Něco

Ať přijdu kamkoli a mluvím s kýmkoliv, každý se mě snaží přesvědčit, že 'něco' je strašně důležité.

Šel jsem do hor a potkal jsem kouzelného dědečka, řekl mi: "Přej si 'něco' a já ti to splním."
"Proč bych si měl 'něco' přát?"
"Přát si 'něco' je strašně důležité."

Ekologické trojtero

Neuškodíš člověku ani přírodě
Budeš žít skromně
Budeš pracovat pro blaho všeho živého

Otázka

"Co jsi chtěl říci těmi verši"
"Mé oči plakaly, mé ruce se třásly, mé tělo bylo spocené a mé zuby jektaly, když jsem je psal.
Ale co jsem jimi chtěl říci – nevím."

Cesta života

Malé zůstává neposkvrněno
Drobné se vrací stonásobně
Bez svatých úmyslů
bez nároků na odměnu
nacházím cestu světa

Vše co je zde může být využito

  • smysluplně
  • šetrně
  • s pokorou v srdci

Ten kdo neví co se svým životem
tomu jeho život kradou reklamní agenti sansáry
Ten kdo neví co se svým životem
ten se postupně sám stává reklamním agentem sansáry

Svoboda

Jakýpak osud
Jaképak TAO

Jsi volný
volný říkám
tak běž

Ten kdo seje dračí zuby bývá sežrán drakem!

Bůh se skryl před člověkem
do jeho srdce
Neznám nic geniálnějšího
Slyšíte
jak se směje

To co nenávidíš, tím se staneš.

Je tak snadné poškrábat srdce
Je tak snadné zamlžit oči
Je tak snadné pokřivit jazyk
Prosím, prosím
Zůstaň, kým jsi

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen