Mittwoch, 11. November 2009

Jak voliči odměňují korupci

Nedávný test Mladé Fronty Dnes o úplatnosti politických stran mě inspiroval k malému průzkumu, jak na výsledky testu zareagují voličské preference. Na rozdíl od jiných korupčních kauz se tento test stejnou měrou týkal všech parlamentních stran a byl i v rámci možností objektivně připraven, realizován a vyhodnocen. V období kolem testu se sice objevilo i několik dalších událostí, které mohly mít vliv na změnu voličských preferencí, ale žádná nebyla natolik významná, že by mohla vliv testu zcela překrýt. Proto považuji tuto příležitost za jednu z mála, kdy lze zjistit, jaký má korupční chování politických stran vliv na voličské preference.

Základní hypotézu výzkumu jsem formuloval následovně: Korupční chování politických stran je významným kritériem pro výběr politické strany. Proto voličské preference oproti průzkumům před testem vzrostou úspěšným stranám a těm neúspěšným klesnou.

Test MF Dnes začal být medializován 25. září a většina článků o testu vyšla mezi 25. a 30. zářím. MF Dnes dala politickým stranám následující známky: KSČM 5, TOP09 4-, KDU-ČSL 3, ČSSD 2-, ODS 2, SZ 1. Pokud je hypotéza pravdivá, tak by říjnové preference oproti zářijovým měly klesnout KSČM a TOP09 a stoupnout SZ a o něco méně ODS.

Výsledky měření stranických preferencí u různých agentur
Zdroj*Datum
měření
Stranické preference (%)
KSČMTOP09KDU-ČSLČSSDODSSZ
Factum28.8-2.9.13,811,94,632,627,23
25.9.-30.9.15,210,47,327,227,53,5
CVVM31.8.–7. 9.119420,520,53
21.9.–28.9.88,542118,52
5.10.-12.10.9,593,520,516,52,5
SANEP10.9.–16.9.12,813,55,232,226,33,1
2.10.–5.10.11,113,85,433,325,63,1
STEM18.9.–25.9.10,69,24,227,423,24,6
12.10.-19.10.11,68,74,126,225,23,2
Median1.9.-30.9.12,513,26,827,630,73
2.10.-1.11.12,612,25,729,628,62,9
Průměrná změna:-0,14-0,540,24-0,7-0,9-0,3
*Výsledky jednotlivých agentur nelze s ohledem na různé metodiky porovnávat mezi sebou.

Výsledky průzkumů veřejného mínění nepotvrzují hypotézu formulovanou v úvodu článku. Z výsledků lze usoudit, že korupční chování politických stran není dominantním a možná dokonce ani významným kritériem pro volbu politické strany.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen