Dienstag, 1. September 2009

Někteří ekonomové se zřejmě mýlí

Někteří ekonomové se snaží společnost přesvědčit, že snahy o lepší životní prostředí znamenají horší ekonomiku. Z aktuálních výsledků stanovení EPI (Environmental Performance Index - ukazatel jakosti životního prostředí) však vyplývá pravý opak. Kvalita životního prostředí v jednotlivých státech koreluje velmi dobře s několika ekonomickými ukazateli. Je možné tedy konstatovat, že lepší životní prostředí rovná se:Česká republika obsadila v žebříčku EPI 68. místo. Je poslední ze zemí střední a východní Evropy a pochopitelně rovněž v EU. Naši sousedé se umístili:
 • 6. Rakousko
 • 13. Německo
 • 17. Slovensko
 • 23. Maďarsko
 • 43. Polsko
Česká Republika podle žebříčku EPI patří spíše do společnosti zemí:
 • 64. Gabon
 • 65. El Salvador
 • 66. Alžírsko
 • 67. Irán
 • 69. Guatemala
 • 70. Jordán
 • 71. Egypt
 • 72. Turecko
Kritická je v České republice především kvalita vod a kvalita vzduchu ve vnitřních prostorách. Chlubit se příliš nemůžeme naší biodiverzitou, ochranou volné přírody nebo emisemi oxidu siřičitého. Naopak dobrých výsledků dosahujeme v oblasti regulace pesticidů, v kvalitě pitné vody a lesů.

Domnívám se, že jako země v srdci Evropy, bychom měli výrazně více zapracovat na zlepšení našeho životního prostředí. A nemusí to být jen sázením stromků nebo čištěním potoků. Může to být třeba i aktivním vystupováním proti korupci, zlepšováním efektivnosti práce úředníků nebo zapojováním lidí do rozhodovacích procesů na lokální, krajské či celostátní úrovni.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen