Donnerstag, 16. Oktober 2008

Proč si přeji, aby v Senátních volbách vyhrála Monika Lampová

Zítra začínají volby do Senátu. Podle anket ve Zpravodaji města Děčín a na stránkách Benešova nad Ploučnicí (nyní již jen v archivu), by měla vyhrát Monika Lampová. Avšak je těžké říci, zda úspěch na webu je schopen přebít billboardovou smršť, se kterou nemůže se svou relativně levnou kampaní Monika Lampová držet krok.

Osobně úspěch Monice Lampové velmi silně přeji. Takto intenzivně jsem si přál nějaký konkrétní volební výsledek snad jen v roce 1990, kdy jsem šel k volbám poprvé. Moje důvody jsou ve zkratce následovné:

  • Monika Lampová může do celonárodní politiky přinést nové a velmi důležité téma sociálních služeb, sociální práce a sociální spravedlnosti. (Více v jejím programu.)

  • Za Monikou stojí široké spektrum osobností, kterých si namnoze dosti vážím. Pokud se Monika Lampová dostane do Senátu, tak tam, každý svým drobným dílem, nepřímo vstoupí i tito lidé, což učiní českou politiku pestřejší a lidštější.

  • Domnívám se, že Monika Lampová je jediným kandidátem na Děčínsku, který chce a je schopen se plně věnovat všem třem hlavním aktivitám senátora - práce na legislativě, zastupování a reprezentování okresu, práce místního ochránce veřejných práv.

  • U Moniky Lampové jsem si jist, že bude pracovat v Senátu nejenom na plný úvazek, ale i s plným nasazením. Osobně bych ostatně nemohl volit člověka, u něhož je předem jasné, že bude "senátorovat na vedlejšák", protože v první řadě se bude věnovat svému hlavnímu povolání či funkci. Domnívám se, že práce senátora je natolik významná, že by se jí měl zvolený člověk věnovat minimálně na 100% po celou dobu výkonu funkce.

  • Věřím, že Monika Lampová bude velmi odpovědnou senátorkou, která se bude mnohem více ohlížet na názory odborníků a lidí z regionu, jenž reprezentuje, než na přání stranických sekretariátů. Již od prvních úvah o znovuobnovení Senátu, jsem chápal Senát jako do určité míry nadstranický orgán, do kterého jsou voleny osobnosti schopné krom jiného kontrolovat výstupy z čistě stranické Poslanecké sněmovny. Domnívám se, že lidé, jako je Monika Lampová, mohou Senát posunout blíže k této zatím stále idealistické představě.

Co dodat? Ať už se mnou souhlasíte, či nikoliv. A ať už budete volit kohokoliv, tak doufám, že se zítra potkáme u voleb. (A v sobotu na oslavě výsledku, ať už bude jakýkoliv.)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen