Mittwoch, 1. Oktober 2008

Po Internetu k přímé demokracii

Současný stav demokracie v západní civilizace asi nejlépe vystihuje pojem zastupitelská demokracie. Ve volbách si lidé zvolí své zástupce, kteří je pak po dobu trvání svého mandátu zastupují při správě věcí veřejných. Někdy se tak zdá, že běžní lidé mají možnost zasáhnout do běhu dějin jen tehdy, když házejí volební lístek do urny. Zdaleka ne každému to ale stačí. Proto se pomalu začíná diskutovat o zavádění některých prvků přímé demokracie. Přímá demokracie představuje možnost pro všechny voliče zúčastnit se rozhodování o věcech veřejných, např. prostřednictvím referenda.

Jednotlivým nástrojům přímé demokracie je vytýkána především časová a finanční náročnost. Avšak rychle se rozvíjející informační technologie nám dle mého názoru umožňují tuto náročnost snížit na přijatelnou úroveň. To je ale teorie. Abychom se přiblížili praxi, tak by možná byla dobrá cesta, aby současní zastupitelé, kterým je koncept přímé demokracie blízký, začali používat informační technologie k získání zpětné vazby od svých voličů.

Co je nyní k dispozici?

Domnívám se, že již dnes se mohou politici svých voličů ptát na jejich názor prostřednictvím následujících online aplikací:
  • jednoduché ankety a hlasování,
  • složitější dotazníky,
  • tematické diskuse,
  • systémy pro spolupráci při vytváření dokumentů.
Ochrana před zneužitím

Takto zaměřené online aplikace budou muset čelit nebezpečí "nekalého" ovlivnění rozhodování. Myslím si, že toto je možné vyřešit prostřednictvím kontrolované registrace. Vytvořme si příklad zastupitelstva nějakého města (na vesnici je myslím jednodušší přimět lidi, aby chodili na zastupitelstvo). Zastupitelstvo iniciuje vytvoření systému, který umožní obyvatelům se účastnit rozhodování zastupitelstva prostřednictvím výše zmíněných nástrojů. Po vytvoření systému umožní registraci pouze obyvatelům města, kterým pošle registrační údaje doporučenou zásilkou. Jednou za rok pak bude rozesílat nové registrační údaje.

Další problémy

Popsané řešení bude mít s velkou pravděpodobností následující problémy:
  • Nesejme ze zastupitelů odpovědnost za přijatá rozhodnutí. Tj. někdy budou muset hlasovat proti vůli obyvatel města, což může být příčinou sporů mezi zastupiteli a obyvateli města.
  • Anket se budou účastnit zejména různé zájmové skupiny, takže nebudou vypovídat o skutečné vůli lidí.
  • Část obyvatel města nebude mít přístup na Internet a bude se cítit znevýhodněna.
Závěr

I přes popsané nedostatky si myslím, že postupné a obezřetné zavádění prvků přímé demokracie je jednoznačně pozitivní a může motivovat k větší účasti na řešení nejenom komunálních problémů. Ne všechny problémy se podaří hned vyřešit. A ne všechny problémy půjde řešit čistě technickými prostředky. Domnívám se však, že pokud existuje nějaká schůdná cesta k přímé demokracii, tak vede přes Internet.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen