Dienstag, 16. März 2004

Co na novou demokracii říká internet

Poté, co se začalo ve Straně zelených diskutovat o pojemu nová demokracie (neodemokracie, neodemokratismus, nová, živá demokracie, apod.), jsem, kvůli potřebě ujasnit si, co tento pojem znamená, udělal rešerši na internetu. Předpokládal jsem, že společně s dalšími informacemi, názory a postřehy, které se objevily, přispěje tato rešerše k odstranění neodemokratických prvků z politického programu Strany zelených. Došlo však jen k jejich mírné redukci a program byl publikován. Pondělní článek Karla Dolejšího Demokracii zelenou viděti… považuji za začátek seriózní veřejné diskuse nad tématem neodemokratismu v programu Strany zelených. K diskusi se připojuji uveřejněním aktualizované rešerše.


Rešerše


Informace o Nové demokracii, z nichž pravděpodobně vycházeli autoři politického programu SZ:

V encyklopedii Wikipedia (v současnosti jde o nejvíce navštěvovanou encyklopedii na celém Internetu) je možné o nové demokracii nalézt toto:

 • Politická strana "Nea Dhimokratia" v Řecku – strana byla založena jako moderní konzervativní strana, jejíž hlavní ideologický směr byl definován jako radikální liberalismus (více).
 • Politická strana "New democracy" v Andoře (více).
 • S pojmem "Nová demokracie" operoval při svém návratu k moci v Afgánistánu Záhir Shah (více).

Ve vyhledávači Google, který se vyznačuje velmi vypracovanou metodou vyhledávání stránek dle jejich kvality (na začátku seznamu se zobrazí stránky, které velmi dobře odpovídají vyhledávaným slovům, na něž je mnoho odkazů, atd.) jsou po zadání fráze "new democracy" nalezeny tyto stránky (stránky, které nepřinášejí novou informaci, nejsou ve výčtu uvedeny):

 1. bostonreview.mit.edu/ndf.html – fórum o nové demokracii, které si klade za cíl politicky angažovanou, intelektuálně čestnou a morálně seriózní debatu o základních otázkách dnešního dne.
 2. newdemocracyworld.org – První dvě věty webu: "Můžeme změnit svět. Nová demokracie pracuje pro demokratickou revoluci."
 3. www.nd.gr – stránky politické strany Nová demokracie v Řecku, která je dle mého názoru spíše liberálního směřování (na anglické části webu není jediné slovo o životním prostředí, zato mezi hlavními úkoly strany je uvedeno např.: "dále rozšířit ekonomickou svobodu v našich společnostech". Podle Britských listů však jde o konzervativní stranu (více).
 4. www.marxists.org/reference/archive/mao/works/1940/01.htm – zde je možné nalézt mnoho poučných kapitol: "Politika nové demokracie, Ekonomie nové demokracie, Kultura nové demokracie" a to vše napsáno samotným Mao Tse Tungem.
 5. www.geocities.com/newdemarchive/ – v úvodu ke stránkám je napsáno: "Nová demokracie byla rovněž založena pro kampaň pro konec nebílé imigrace (legální i nelegální) a pro veřejnou omluvu od vlády za masovou imigraci v minulých desetiletích".
 6. http://www.geocities.com/cpimlnd/ – marxisticko leninská stránka se symbolem srpu a kladiva a rudým pozadím.
 7. www.mich.com/~donald/first.html – stránky o volebních metodách
 8. www.newdemocracyproject.com – stránky institutu sídlícího v New Yorku, který poskytuje politikům a veřejnosti podporu ve zvyšování demokratické participace, ekonomické postivosti a sociální spravedlnosti.
 9. www.democraticrenewal.com – pod heslem "Nová demokracie pro Kanadu" nalezneme stránky, které usilují o demokratickou obnovu Kanady.
 10. www.ghandchi.com/133-design.htm – statě iránského intelektuála na téma nové demokracie v Iránu.
 11. www.liberali-srbije.org.yu – stránky jugoslávské strany Nová demokracie (jde zřejmě o liberální stranu).
 12. www.machianews.blogspot.com – věta, která je umístěna v levém sloupci a objevuje se tak na všech stránkách coby moto: "Věřím, že současná americká kapitalistická společnost potřebuje významnou změnu. Nastal čas přepnout tvé pohledy na US demokracii a politiku o 180°"
Po zadání slova "neodemocracy" Google nalezne:

 1. books.erde.de/c_0759647593.html – nabídka knihy "Futureamerica?: Neo-Democracy/Neo-Capitalism a Paradigm for Progress"
 2. www.soc.surrey.ac.uk/~scp3me/readings/june03lit.doc – v jedné recenzi se vyskytuje slovo neodemokracie: Ve článku "Proč síť není veřejná oblast" autorka Jodi Dean navrhuje, aby to, co se na internetu prezentuje, bylo nazýváno neodemokracie. Autorka píše: "Neodemokracie jsou soutěživé sítě, sítě angažované kolem problémů rozhodující důležitosti pro své součásti".
 3. www.ruminatethis.com/archives/000767.html – autor článku se rozčiluje nad tím, že místo demokracie převládá neodemokracie korporací.
 4. members.xoom.com/Neodemocracy/ stránka mexického zapatisty, který by se chtěl nechat naverbovat do Zapatistovy armády národního osvobození.
 5. www.adrian.edu/Catalog/Dept3.htm – ve výčtu proudů intelektuální historie Spojených států se objevuje i neodemokracie.
 6. www.thirdworldtraveler.com/History/Pinochet_StillRules.html – Ve článku Marca Coopera je citován sociolog: "V Čile máme spojení neoliberální ekonomie s neodemokracií simulující demokracii."
 7. www.blogforamerica.com/archives/001743.comments.html – v diskusi Sean Robertson navrhuje název hnutí: Deanism, Deanocracy nebo Neodemocracy.

Na Českém webu je možné najít tyto stránky obsahující frázi "nová demokracie" (převážná většina nalezených stránek zmiňovala řeckou stranu Nová demokracie nebo se vztahovala k některé zemi, která se právě stala demokratickou, a tudíž o ní bylo psáno jako o nové demokracii – tyto stránky nejsou ve výčtu uváděny):

 • sreview.soc.cas.cz/upl/archiv/files/203_335KREVL.pdf – zmínka o pravicové extrémistické straně Nová demokracie (Ny demokrati), která se krátce mihla švédskou politickou scénou.
 • www.zeleni.net/index.php/article/articleview/16/1/31/Nová demokracie. SZ chce prolamovat tradiční kategorie „občanské iniciativy“ a „politické strany“, bude cílevědomě a trvale rozšiřovat styčnou plochu s občanskými iniciativami a spolky. Bude otevřeně hájit veřejný zájem prosazovaný těmito iniciativami a zasazovat jej do širšího kontextu. I proto bude SZ bude hledat své sympatizanty a aktivisty především mezi lidmi, jimž nejsou věci veřejné lhostejné a kteří se tudíž angažují ve všech oblastech společenského života – především ve spolcích, v klubech, v nadacích, zájmových a svépomocných sdruženích, neziskových organizacích --v pestrých oblastech občanské společnosti. Právě tato základní metda může vrátit demokratické politice legitimitu: nová demokracie se nespoléhá jen na tradiční politické instituce a volby jednou za čtyři roky, ale co nejvíce prostoru k podílu na každodenním rozhodování otevírá občanům. Nová demokracie je koncept navazující na to nejlepší z české demokratické tradice, od prvního prezidenta Masaryka, přes demokratická hnutí let 1948, 1968, 1977, 1989, až po „zeleného“ prezidenta Havla.
 • pes.eunet.cz/clanky/2003/09/32814_0_0_0.html- Předsjezdové polemiky nepostrádají ani ideologický rozměr. Zatímco Uhl předkládá sjezdu ke schválení alternativní, od doktrinářství očesaný západoevropsky laděný program, Patočkovi loajální předsednictvo nabízí původní text, z něhož i po několikátém vylepšení a úpravě ční termín "nová demokracie", v němž se zrcadlí především nezkrotná touha po originálních řešení za každou cenu a po překreslování politické mapy. "Nová demokracie" má totiž být "podle masarykovské tradice" (?!) rovnocennou alternativou "nové levici", "neokonzervatismu" a "neoliberalismu". Přitom neokonzervatismus a neoliberalismus už léta postupují ruku v ruce a tvoří jeden překrývající se pohyblivý celek, nikoliv ohraničené celky dva. Z demokratičtější části studentské "nové levice" z roku 1968 strany zelených pak přímo vzešly, a i s nynější "novou levicí" Tonyho Blaira a Gerharda Schrodera mají přece jen víc společného než s konzervativně liberálními stranami. Ignorovat to znamená připravovat se o spojence, tentokrát nejen ve smyslu osobností, ale ve smyslu politických stran. Proč se však zdržovat s 10-20 letými teoretickými výzkumy či studiem praxe úspěšných západních ekologických stran. "Co jsem řekl, na tom trvám…"
 • zahranicni.kdu.cz/Evropa/els-unie.htm“Nová demokracie”

  Informační revoluce bude mít důležitý dopad na fungování našich demokracií. Vzniknou nové a přímější vztahy mezi občany a politikou, které posunou veřejnou správu, strany a politické činitele blíže k evropským občanům. Nové technologie otevřou nové cesty politickému konání, od sbírání darů až ke sledování politických schůzí v každé části světa přes síť. Tato skutečnost změní tradiční způsob organizace politických stran, zejména ve volebním boji.

  ELS podporuje zavedení elektronického odevzdávání hlasů jako jednu z možností v dalších volbách do Evropského parlamentu, jakož i postupně na národní, regionální a lokální úrovni.

  ELS bude usilovat o podávání nových a aktuálních informací o své politické práci všem občanům Evropy. Bude též usilovat o zjednodušení komunikačních prostředků mezi voliči a našimi politiky na všech úrovních. Domníváme se, že technologická inovace otevře nové možnosti k intenzivnějšímu a významnému demokratickému dialogu ve společnosti.

  Státní správa on-line. Správy všech úrovní by měly být co nejrychleji schopné komunikovat s občany přes internet. Placení daní, ucházení se o práci ve státní správě či odpovídání na zdánlivě obtížné otázky by mělo být pro každého možné přes internet. Kromě jiného to zabezpečí větší transparentnost politiky.

 • www.ksm.cz/mp0503b.htm – zmínka o Komunistické straně Indie, která je marxisticko-leninská a jmenuje se Nová demokracie.

 • ekolist.cz/nazor.shtml?x=166617 – souhrn textů, které na Ekolist poslal Pavel Pečínka.

Slova neodemokracie nebo neodemokratismus obsahují na českém webu tyto stránky:
 • www.zeleni.net/article/articleview/399/1/24 – článek Jana Beránka "Jsme jediná opozice lepší než vláda"
 • www.zeleni.net/article/articleview/397/1/24 – tisková zpráva "Strana zelených si schválila nový politický program"
 • www.reflex.cz/Clanek26037.htm – článek Tomáše Feřteka o průběhu sjezdu Strany zelených v Táboře.
 • www.kdu-csl.cz/default.asp?page=311&idr=133&IDCl=11579 – článek Petra Pitharta
  Nemohu si pomoci, ale jsem alergický na slovo "neodemokracie" a na podobná lacině "nová" slova. Nadužívání předpon "neo" či "novo" je pro mne výrazem neochoty či neschopnosti vysvětlit, oč jde, slovy, na jejichž smyslu jsme s to se zhruba dohodnout, se kterými se dá obtížněji mlžit. Chápu, že "neodemokracie" může snad někomu sugerovat, že jde o úplně nové zboží, nikoli o "běžný výrobek", běžnou demokracii. Běžná demokracie, předpokládá-li ovšem ústavně zakotvenou a vymahatelnou vládu práva, je u nás (a nejen u nás!) stále ještě ideálem nenaplněným. "Neodemokracie" nejspíše slibuje něco jako čistoskvoucí uspořádání společnosti, já však vždycky dávám přednost uspořádání nedokonalému, vyčištěnému nedostatečně, i se skvrnami, ale skutečnému, srozumitelnému, v zásadě se osvědčivšímu. Byl jsem také alergický už na slova manifestu "Demokracie pro všechny" Hnutí za občanskou svobodu z roku 1988, který vyzýval občany, aby se "probudili do svobody". Po patnácti letech Jaroslav Šabata užívá znovu podobných slov – "vzchopit do svobody". Je mi to z duše protivné: zde občane, svoboda, vidíš? My ti ji právě ukazujeme. No a teď se konečně probuď, ospalče, vzchop se do ní... Se slovy jako "svoboda" a "pravda" třeba zacházet jako s tím, co nikdo nikdy nemáme, co neznamená totéž pro všechny; o co přesto usilujeme, k čemu se ale jen přibližujeme. Já osobně bych přidal výstrahu před matoucí "neořečí".

Závěr

Pojmy nová demokracie či neodemokracie jsou ve své podstatě bezobsažné a – řečeno terminologií používanou v ochraně životního prostředí – trvale neudržitelné. Bezobsažnost pojmu nová demokracie umožňuje tento pojem používat krajně pravicovým i krajně levicovým uskupením, konzervativcům i liberálům, Rudým, Hnědým i Zeleným. Ze Zelených se k pojmu "nová demokracie" hlásí zejména Ralph Nader, který však v letošních prezidentských volbách již za Zelené nekandiduje, a Jakub Patočka. Neudržitelnost pojmu dokládají různé strany a straničky, ideologie a ideologičky, které si při svém vzniku berou do štítu rozličné novodemokratické názvy. Tyto strany a ideologie obvykle nemají dlouhého trvání.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen