Sonntag, 27. März 2011

Respekt a já

Erik Tabery publikoval pěkné zamyšlení o tom, kde stojí Respekt na pravo-levé a konzervativně-liberální škále a jakým způsobem politiku komentuje a ovlivňuje.

Respekt se profiluje jako liberální a pravicový týdeník. Když se zamýšlím nad sebou, tak mi vychází, že jsem zřejmě spíše levicový a konzervativní, alespoň pokud vycházím z latinského překladu slova conservare = zachovávat. Viz moje témata:

  • Podpora otevřeného software - spíše levicové téma, které je konzervativní, jelikož hlavní myšlenkou je zachování původního způsobu vývoje software, kdy zdrojové kódy byly dostupné všem programátorům.
  • Využívání obnovitelných zdrojů (zejména biomasy) - levicové téma, které je asi rovněž spíše konzervativní, protože v principu jde o návrat ke starým osvědčeným zdrojům energie, ač prostřednictvím moderních technologií.
  • Ochrana přírody - typicky konzervativní téma, které je levicové i pravicové.

Zvláštní je, že ač sám sebe řadím do protilehlého názorového světa, než je Respekt, tak je to právě tento týdeník, který považuji za jedno z mých nejoblíbenějších periodik. Možná je to tím, že mnohem důležitější než názorová orientace je pro mne kvalita, věcnost a čtivost.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen