Dienstag, 23. Dezember 2008

Jak se bránit vydírání socialistů

Poslední dobou socialisté stupňují svoje požadavky na ústupky vlády a vyhrožují, že ji nepodrží během českého předsednictví EU i přes to, že hladký průběh našeho předsednictví by měl být prioritou všech politických uskupení, které předřazují celostátní zájmy před zájmy vlastní.

Zatím socialisté požadují zejména předčasné volby a zrušení zdravotnických poplatků. Lze očekávat, že další požadavky na sebe nenechají dlouho čekat. Osobně se domnívám, že ani v jednom by vláda neměla ustupovat. Zdravotnické poplatky jsou v podání socialistů čistě populistické téma. Ač určité korekce poplatků je třeba učinit, jejich plošné zrušení by vedlo k návratu nadužívání léků a lékařské péče.

Ještě nebezpečnější by pak bylo přistoupit k předčasným volbám. Je téměř jisté, že jejich výsledkem by byla oranžovorudá koalice, kterou si již nyní socialisté testují na úrovni krajů. Takováto vláda je myslím pro každého demokraticky smýšlejícího člověka, ať už liberálního či konzervativního směřování, za současného stavu rudých i oranžových nepřijatelná.

Jak tedy socialistům odpovědět? Socialisté chtějí využívat povinností ministrů, kteří se v době českého předsednictví EU nebudou moci zúčastňovat všech schůzí poslanecké sněmovny. Avšak ministři nemusí mít nezbytně i poslanecký mandát. Pokud by ministry v poslanecké sněmovně nahradili poslanci bez ministerských povinností, tak by socialisté přišli o svůj trumf a vláda by získala větší prostor pro vládnutí.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen