Montag, 22. September 2008

Srovnání webů kandidátů do Senátu na Děčínsku

S myšlenkou srovnat volební weby senátních kandidátů si pohrávám již déle. Líbí se mi na ní, že zatímco o velikosti a počtu billboardů rozhoduje zejména množství finančních prostředků, které má daný kandidát možnost do nich investovat, o počtu článků v novinách někdy rozhoduje to, jaký má do nich kdo přístup, tak u webu je hlavním omezením kreativita daného kandidáta a lidí kolem něj. Navíc, zatímco hodnocení kvality volebního programu či charisma politika je dosti subjektivní věc, tak při srovnání webů je možné si nastavit poměrně objektivní měřítka.

Je pochopitelné, že asi málokdo bude volit budoucího senátora jenom podle kvality webu. Avšak osobně se domnívám, že jako jedno z kritérií výběru by i web měl sloužit. Důvody jsou na snadě. Obsah volebního webu a jeho prezentace mohou totiž naznačit, zda a jak zamýšlí daný kandidát se svými voliči komunikovat v případě svého zvolení. Toto považuji za velmi důležité. Chci totiž, aby ten, kdo mne bude zastupovat v Senátu, tak mi sdělovat, co tam dělá a ptal se mne, co si o tom myslím. Toto web, narozdíl od billboardů a potřásání rukou u "předvolebního guláše", umožňuje.

Srovnání jsem rozdělil do třech tabulek. První je nejméně důležitá, třetí je nejdůležitější:

 1. Využívání externích služeb

 2. Provedení webu

 3. Obsah webu

V úvodu článku ještě musím zmínit, že v blížících se volbách do Senátu podporuji Moniku Lampovou. Pokud by se Vám zdálo, že něco v následujícím hodnocení není zcela objektivní, tak prosím do komentáře ke článku připište, co bych do hodnocení měl přidat, upravit či ubrat. Pokud jsem něco nenašel nebo špatně interpretoval, tak to nebyl úmysl, ale nedostatek času a rozsáhlost Internetu. Velice rád tabulky doplním. Z výše zmíněného důvodu článek namísto vyhodnocení zakončuji obecným závěrem.

1. Externí služby

V první tabulce vyhodnocuji, zda kandidáti využívají externí služby. Ty jsou zdarma a kandidát nemusí udělat nic víc, než být trochu aktivní. Původně jsem zamýšlel tuto tabulku udělat obsáhlejší, ale nakonec jsem prohledal pouze dva weby:

 • Do Senátu je server určený pro přehlednou prezentaci senátních kandidátů. Odpověď ano znamená, zda je profil vyplněn nebo ne. Stav v tabulce odpovídá neděli 23. září.

 • Děčín.cz je jediný místní server, který umožňuje jednoduše a bezplatně vytvářet blogy, takže publikovat na něm může úplně každý. Hledal jsem pouze příspěvky, které vložil nebo zaslal přímo kandidát. Články, ve kterých bylo někde v textu zmíněno jméno kandidáta jsem nesledoval. Pro úplnost dodám, že nejvíc je v článcích na Děčín.cz zmiňováno jméno Vladislav Raška, s odstupem následují Josef Zoser a Jaroslav Sykáček. Jedná se především o články týkající se nějakého komunálního problému. Je v celku možné, že pokud by na Šluknovsku byl obdobný server, tak by na něm bylo toto pořadí obrácené.

Dosenátu.cz

Děčín.cz

Mirko Bernas

ne

-

Miroslav Červenka

ne

diskusní příspěvky

Monika Lampová

ano

blog

Vladislav Raška

ne

-

Jaroslav Sykáček

ne

-

Václav Šenkýř

Není uveden v seznamu kandidátů.

-

Miroslava Švubová

ano

-

Ilona Tůmová

ne

-

Josef Zoser

ne

profil a články

2. Provedení webu

V technickém provedení webu se nezabývám tím, zda a jaký je použit publikační systém či CMS, zda jde o stránky statické či dynamické a jaká databáze a skriptovací jazyk byly zvoleny, zda jsou stránky na placeném či bezplatném hostingu, apod. Sleduji pouze základní parametry, které se vztahují k uživatelům webu. V následující tabulce posuzuji:

 • Doména. Mít vlastní doménu je dle mého názoru minimum, které je třeba pro prezentaci na Internetu udělat. Kde jinde najít osobní stránky než na adrese www.jmenoprijmeni.cz nebo www.prijmeni.cz. Pod odkazy v tomto sloupečku najdete zároveň i úvodní stránku webu daného kandidáta.

 • RSS a rozesílač. Sledování aktualizace webu je možné čtenářům zjednodušit prostřednictvím RSS nebo rozesílání zpráv e-mailem. Pro krátkodobou volební prezentaci je toto možná zbytečné, ale u webu, který je určen k dlouhodobému využívání i v rámci práce senátora, jsou tyto funkce velmi důležité.

 • Zpětná vazba. Aby komunikace nebyla jednosměrná, tak je nezbytné, aby byla umožněna zpětná vazba od návštěvníků webu. Kontakty či e-mailový formulář považuji za nezbytné minimum. Osobně bych si dokázal představit mnohem více...

vlastní doména

RSS

e-mailový rozesílač

zpětná vazba

zajímavosti

Mirko Bernas

ne

ne

ne

formulář

video

Miroslav Červenka

ne

ne

ne

kontatky

videoprezentace, veřejné statistiky návštěvnosti

Monika Lampová

ano

ano

ano

kontakty a formulář

audioblog

Vladislav Raška

ano

ne

ne

kontakty

Jaroslav Sykáček

ano

ne

ne

formulář

Václav Šenkýř

ano

ne

ne

formulář

veřejné statistiky návštěvnosti

Miroslava Švubová

ne

ano

ne

není

Ilona Tůmová

-

-

-

-

Josef Zoser

ne

ne

ne

kontakty

3. Obsah webu

Obsah webu považuji za zcela klíčové kritérium pro porovnání jednotlivých webů. Ne každý kandidát musí být technicky nadán nebo mít dostatek prostředků pro zaplacení programátora. I přes to může být dobrým senátorem. Avšak základní informace o sobě a svém programu je možné publikovat i zcela jednoduše a zdarma.

V tomto porovnání se nebudu zabývat kvalitou jednotlivých textů a myšlenek, ale pouze tím, zda vůbec existují. Ne každý musí být schopen přehrávat video či audio záznamy, proto jsem sledoval pouze texty. Porovnával jsem, zda je na webu publikován:

 1. Program. Jelikož až na jednu výjimku, žádný z kandidátů zatím nebyl členem Parlamentu, ať už jako senátor nebo poslanec, tak považuji za naprosto klíčové, aby návštěvník webu byl schopen nalézt informaci o tom, co kandidát míní v Senátu dělat.

 2. Profil nebo životopis. Z programu se dá vyčíst, co chce kandidát dělat. Z profilu lze usoudit, zda toho bude schopen.

 3. Vlastní články. Z autorských textů je možné vyčíst více než se vejde do programu či životopisu.

 4. Monitoring tisku. Z něho lze usoudit, zda mají o kandidáta média zájem či nikoliv...

 5. Kalendář akcí. Jednoduchý způsob, jak zjistit, kdy a kde se mohu s kandidátem setkat.

 6. Podpory. Mohou pomoci usoudit, z jakých kruhů kandidát vychází.

 7. Fotky. Je příjemné si moci spojit texty s tváří.

program

profil

články

tisk

akce

podpory

fotky

Mirko Bernas

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ano

Miroslav Červenka

ano

ano

ano

ne

ano

ano

ano

Monika Lampová

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Vladislav Raška

ano (v PDF)

ano

ne

ano

ano

ano

ano

Jaroslav Sykáček

ano

ano

ne

ano

ne

ne

ano

Václav Šenkýř

ano

ano

ne

ne

ne

ano

ano

Miroslava Švubová

ano

ano

ne

ne

ne

ano

ano

Ilona Tůmová

-

-

-

-

-

-

-

Josef Zoser

ne

ano

ne

ne

ne

ne

ne

Závěr

Sleduji prezidentské volby ve Spojených státech. Význam, jaký politici v USA přikládají Internetu je mimořádný. Pro zajímavost doporučuji k prohlédnutí prezentaci Baracka Obamy. Ostatně na rychlém úspěchu Obamy měl právě Internet značný podíl.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen