Freitag, 12. Januar 2007

Minimalistický zákon

Zřejmě rekordmanem v obsahové stručnosti se stal zákon 574/2006 Sb. Mění pouze jedno číslo ze 6 na 7.

Celé znění zákona: V § 14 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb. a zákona č. 177/2006 Sb., se číslovka "6" nahrazuje číslovkou "7".

Viz: http://www.sbirka.cz/NOVE/06-574.htm

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen